Kontakt : +48 785 083 055

Usługi

Oferta skierowana jest zarówno do osób fizycznych, jak i firm i dotyczy problemów wynikających z prawa:

– rodzinnego i spadkowego ( m. in.: sprawy o rozwód, alimenty, stwierdzenie nabycia spadku i inne),

– cywilnego ( m. in.: sprawy o zapłatę, odszkodowawcze, wynikające z umów cywilno – prawnych i inne),

– handlowego (m. in.: sporządzanie umów spółki, opinii prawnych, prowadzenie spraw sądowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej i inne),

– administracyjnego (m. in.: postępowania wynikające z decyzji organów administracji państwowych),

– karnego i karnego wykonawczego (m. in.: sprawy dotyczące aresztu, reprezentowanie pokrzywdzonego, jak i oskarżonego w postępowaniu sądowym i inne),

– egzekucyjnego,

– pracy,

– mediacje z zakresu prawda cywilnego, rodzinnego i gospodarczego.

Oferta obejmuje nie tylko prowadzenie postępowań sądowych we wszystkich instancjach, udzielanie porad, sporządzanie pism (pisma procesowe, umowy, opinie itp.), udział w negocjacjach, jak i pełną obsługę prawną podmiotów gospodarczych.