Kontakt : +48 785 083 055

Porady online

Istnieje możliwość uzyskania porady on-line. W tym celu należy:

– wysłać do kancelarii wstępne zapytanie opisujące jak najdokładniej stan faktyczny

– w odpowiedzi zostanie wysłana informacja zwrotna dotycząca dalszego sposobu postępowania umożliwiającego udzielenie porady 

– w przypadku porozumienia w tej materii między stronami i uzgodnienia wszystkich niezbędnych szczegółów, klient otrzyma odpowiedź na swój adres email.

W przypadku jednak uznania, że przedstawiony przez klienta problem wymaga szerszej współpracy między adwokatem a klientem, co będzie wiązało się np. z dostarczeniem dokumentów do siedziby kancelarii, kancelaria zastrzega sobie prawo zaoferowania udzielenia porady wyłącznie podczas bezpośredniej rozmowy z klientem.