Kancelaria Adwokacka Adwokat Marta Pater

Porady Online


Istnieje możliwość uzyskania porady on-line. W tym celu należy:


- wysłać do kancelarii wstępne zapytanie opisujące jak najdokładniej stan faktyczny

- w odpowiedzi zostanie wysłana informacja zwrotna dotycząca dalszego sposobu postępowania umożliwiającego udzielenie porady 

- w przypadku porozumienia w tej materii między stronami i uzgodnienia wszystkich niezbędnych szczegółów, klient otrzyma odpowiedź na swój adres email.

 

W przypadku jednak uznania, że przedstawiony przez klienta problem wymaga szerszej współpracy między adwokatem a klientem, co będzie wiązało się np. z dostarczeniem dokumentów do siedziby kancelarii, kancelaria zastrzega sobie prawo zaoferowania udzielenia porady wyłącznie podczas bezpośredniej rozmowy z klientem.


Copyright © 2013. All Rights Reserved.