Kancelaria Adwokacka Adwokat Marta Pater

Honorarium


Podstawą ustalania stawki związanej z pomocą prawną udzieloną osobie fizycznej jest rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu.


Natomiast w przypadku firm honorarium zależne jest od zakresu udzielanej pomocy prawnej, każdorazowo uzgadnianej z klientem. Najczęściej stosowany jest jednak system ryczałtowy dotyczący stałej obsługi prawnej bądź system rozliczeń godzinowych.Copyright © 2013. All Rights Reserved.